Blaasontsteking

 In Nieuws

Een blaasontsteking wordt meestal door bacteriën veroorzaakt. Bacteriën komen via de plasbuis de blaas binnen. Omdat de plasbuis bij vrouwen korter is dan bij mannen, krijgen vrouwen gemakkelijker een blaasontsteking. Tijdens het vrijen kunnen bacteriën in de plasbuis van de vrouw komen. Daarom krijgen vrouwen soms een blaasontsteking na het vrijen.

Wat zijn de verschijnselen?
U voelt vaker aandrang om te plassen, maar per keer plast u minder. De aandrang op zich kan al pijn doen. Het plassen doet pijn of geeft een branderig gevoel. U kunt ook pijn hebben in uw onderbuik of rug. De plas kan troebel zijn of er kan bloed in zitten. Bij een blaasontsteking heeft u geen koorts, hooguit wat verhoging.

Hoe wordt het aangetoond?
Een urineonderzoek op de praktijk is vaak voldoende om de ontsteking aan te tonen. De uitslag is meestal snel bekend. Voor het opvangen van de urine zijn geen speciale maatregelen nodig. Gebruik bij voorkeur de ochtendurine. Vang de urine op in een schoon potje en sluit dit goed af. Breng de urine binnen twee uur naar de praktijk. Bewaar het potje in de koelkast als u het pas later kunt brengen, maar breng het altijd binnen een dag.

Adviezen
U kunt enkele maatregelen nemen om te voorkomen dat bacteriën zich in uw blaas ophopen. Zorg dat u veel drinkt. Stel het plassen niet onnodig uit, maar ga als u aandrang voelt naar het toilet. Plas de blaas helemaal leeg. Vrouwen die vaak een blaasontsteking hebben, wordt aangeraden na het vrijen te plassen. Bacteriën die tijdens het vrijen in de plasbuis zijn gekomen, plast u dan snel weer uit. Het innemen van cranberryproducten (bijvoorbeeld cranberrysap) kan soms helpen om een blaasontsteking te voorkomen.

Medicijnen
Een blaasontsteking kan vanzelf overgaan. Meestal krijgt u antibiotica om de bacteriën te bestrijden. Dan kan de ontsteking snel genezen. Ook is er dan minder kans dat de ontsteking zich uitbreidt naar het nierbekken of bij mannen naar de prostaat. Maak de kuur altijd af, ook al heeft u geen klachten meer. Anders kunnen bacteriën in de blaas achterblijven en opnieuw een ontsteking veroorzaken.

Lees voor meer informatie de NHG-Patiëntenbrieven over Urineweginfecties:
Blaasontsteking
Blaasontsteking bij het kind
Plasbuisontsteking bij de man

Prostaatontsteking
Nierbekkenontsteking

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap, augustus 2005

Recent Posts

Leave a Comment